מושב אולימפי בקונגרס וינגייט הבינלאומי 2016

רב תרבותיות וחינוך אולימפי - אפרים זינגר

פרויקט אולימפיזם בבתי הספר בישראל - הילה דוידוב

מערכת החינוך האולימפי באוקראינה - מריה בולטובה

תפקיד האקדמיות האולימפיות הלאומיות בקידום הערכים האולימפיים - טוביאס קנוך

אוניברסליות: עקרונותיה הבסיסיים של התנועה האולימפית - מנפרד לאמר