יום עיון מה ערכה של מדליה אולימפית 2017

מר רפי הרפז: השפעתה של מדליה על תדמיתה של מדינת ישראל

ד"ר סילביה בארלאג: הערך של מדליה אולימפית לאור השינויים בספורט הגלובלי

אופיר פינס: חשיבותה של השגת מדליה לקידום הספורט בארץ

ד"ר בשמת סקאי: סקירה כללית של מודלים בינלאומיים העוסקים בהשגת מדליות אולימפיות

פרופ' מיכאל בר-אלי: 'שב ואל תעשה': אי-עשיה כאסטרטגיה ניהולית

פאנל בנושא דיון בעלות הנומינלית של זכייה במדליה אולימפית