הסמינר הראשון של המרכזים ללימודים אולימפיים, ישראל – גרמניה 2019​

מר איל טיברגר: תפקידו של מכבי עולמי בספורט היהודי

מר אלון מאייר: מכבי גרמניה – התפתחויות ונקודות מבט עכשוויות

מר טוביאס קנוך: האקדמיה האולימפית בגרמניה

ד״ר עדו נבו וגב׳ ירדן הר לב: מרכז ללימודים אולימפיים בישראל

ד״ר ג׳וליקה קוואן: מערכת הספורט הלאומית בגואטמלה

פרופ׳ יורגן מיטאג: אחריותם של ארגוני הספורט להגנה על קשרי ספורט בין-לאומיים

ד״ר עמיחי אלפרוביץ׳: המאבק של הספורט הישראלי בחרמות בתחרויות בינלאומיות

פרופ׳ רוני לידור: ניתוח תוכן ותוקף סביבתי של תכניות ספורט מחנכות לשלום בישראל

מר שלמה סביה: הווה ועתיד – תכניות להכשרה ופיתוח מאמנים בישראל

פרופ׳ לוץ נורדמן: סקירה כללית של הכשרת מאמנים בגרמניה

מר פרנק ויניקה: תכנית לימודים להכשרת מאמנים – אתגרים ויישומים בשדה

מר יניב אשכנזי: לאמן את המאמן להנהיג

מר גרט זנדר: מאמנים מקצועיים בגרמניה – נקודות מבט בהקשר למצב הנוכחי​

פרופ׳ יואב מקל: התמיכה המדעית בספורט ובאימון המודרני